Opbrengst zonnepanelen berekenen?

Dit leveren uw panelen jaarlijks op! De winstjaren

Hoe berekent u de opbrengst van uw zonnepanelen?

Bij Zongeschikt gaan we telkens op zoek naar het ideale zonnesysteem voor elke context. De basis van ons werk is steevast een technische schouwing ter plaatse. Zo brengen we de mogelijkheden en obstakels van uw locatie in kaart. Het resultaat is niet alleen een heldere offerte, maar ook een persoonlijk rendementsplan, waarmee u volledige duidelijkheid krijgt over uw investering. Hoe zo’n rendementsberekening werkt, ontdekt u in dit artikel. We bespreken de factoren die het vermogen van uw installatie bepalen en de parameters van de verschillende  opbrengstberekeningen. Bent u achteraf benieuwd geworden naar uw persoonlijk verhaal, aarzel dan niet om uw vrijblijvend, Zongeschikt adviesgesprek aan te vragen.

Zonnepanelen Van Glas
Zonnepaneel Systeem
Het vermogen van zonnepanelen bepalen

In het rendement van een zonnesysteem staat het vermogen van het zonnepaneel centraal. De moeilijkheid daarbij is dat dit vermogen niet constant is. Om de complexiteit ervan uit te drukken gebruikt men met name 2 eenheden, die elk een ander aspect van het vermogen belichten: wattpiek (wp) en kilowattuur (kWh).

Wattpiek kunt u zien als een soort absolute factor. Het drukt het intrinsiek vermogen van een zonnecel of paneel uit. Dit vermogen wordt achterhaald door het paneel te testen in zogeheten Standaard TestCondities (Standard Test Conditions, STC). Het toont de ideale werking van het paneel, verkregen in ideale omstandigheden. Dit zijn de STC van zonnepanelen:

  • Een temperatuur van 25 graden Celsius in de zonnecel;
  • Een instraling van zonlicht aan 1000 Watt per vierkante meter;
  • Een luchtdruk van 1,5 Air Mass (AM).
Uw Zongeschikt rendementsplan

Krijgt u graag een gedetailleerd, persoonlijk inzicht in wat uw zonnepanelen kunnen opbrengen? Vraag dan hier uw gratis schouwing aan. Wij bestuderen grondig alle factoren die het rendement van uw zonnesysteem beïnvloeden en leveren professioneel advies voor een optimale installatie. Achteraf krijgt u een transparante offerte en een persoonlijk rendementsplan op maat van uw specifieke situatie. Zo kunt u weloverwogen kiezen voor die zonnepanelen die echt bij u passen.

Zonnepaneel Systemen

In de werkelijkheid komen STC weinig voor. In Nederland ontstaan ze bijvoorbeeld zo’n 900 uren op een jaar — als alles goed gaat. Tijdens deze uren kunnen uw zonnepanelen hun piekvermogen bereiken. Alle andere zonuren zijn minder ideaal en beïnvloeden zo in grote mate het absoluut vermogen van uw zonnesysteem.

Om de invloed van deze zonuren op het paneelvermogen uit te drukken, hanteert men de eenheid kilowattuur. Ze geeft aan hoeveel elektriciteit een paneel in 1 jaar kan genereren in specifieke omstandigheden. Kent u het kWh-vermogen van uw panelen, dan kunt u de grootte van uw installatie bepalen: u weet hoeveel panelen er nodig zijn om uw energieverbruik te dekken.

Het rendement van zonnepanelen berekenen

Omwille van het voorgaande bevat de berekening van het rendement van uw zonnesysteem zowel het wp- als het kWh-vermogen van uw panelen, zowel de STC als de specifieke condities. Die laatste parameter wordt uitgedrukt in een zogenaamde correctiefactor. Hij introduceert een variabel element in de berekening: u kunt er nooit zeker van zijn en elke vermogensberekening blijft slechts een indicatie.

Ter illustratie gaan we uit van een paneelvermogen van 325 wp in STC en een correctiefactor van 0,90. Uw paneel produceert dan jaarlijks 325 kWh, te corrigeren naar 292,5 kWh. Een installatie van 10 panelen produceert jaarlijks 3250 kWh, te corrigeren naar 2925 kWh.

Zonnepaneel Systemen
Zonnepanelen voor op platte daken
De correctiefactor en de schouwing

Om de realiteit van uw rendement zo dicht mogelijk te benaderen, bepalen wij de correctiefactor nooit vooraf. Een gedetailleerde technische opname (schouwing) van uw specifieke situatie is noodzakelijk. Als variabele is de correctiefactor immers uitzonderlijk complex. Hij hangt af van bijzonder veel deelfactoren. De daadwerkelijke energieproductie van uw zonne-installatie zal altijd afwijken en zonnepanelen kunnen haast nooit hun volledig vermogen uitspelen.

Waarmee moet u dan zoal rekening houden in de bepaling van de correctiefactor? Het antwoord is samen te vatten als alle randaspecten van uw zonnesysteem: van omgeving tot installatie. In uw omgeving spelen het aantal zonuren en de weersomstandigheden hoofdrollen. 

Bij de installatie is een correcte uitvoering cruciaal. Hier wordt het rendement in grote mate beïnvloed door de hellingshoek waarin de panelen worden opgesteld; maar ook de juiste (plaatsing van de) omvormer, bekabeling, en (onder-)constructies hebben belang.

Sommige invloeden op de correctiefactor kunnen overigens verrassend zijn. Zo zal de opbrengst van uw panelen bijvoorbeeld lager liggen op warmere dagen, met name wanneer de temperatuur van de zonnecel boven 25 graden Celsius stijgt. Tegelijkertijd kan dit ook weer in bepaalde mate worden geremedieerd door een constructie die natuurlijke windkoeling van de panelen toelaat. En zo zijn er nog veel meer factoren die het reële rendement van uw zonnesysteem beïnvloeden — zoveel, dus, dat enkel een schouwing het kaf van het koren kan scheiden.

Zonnepanelen Benodigdheden
Optimaal Rendement Zonnepanelen
De opbrengst van zonnepanelen

Hebt u het werkelijk vermogen van uw zonnesysteem benaderd, dan kunt u ook de financiële opbrengsten in kaart brengen. Naast vermogen spelen hier nog een aantal andere factoren mee, te weten terugverdientijd, winstjaren en levensduur.

Zoals de naam aangeeft, is de terugverdientijd de periode waarin u de aankoopprijs van uw installatie terugverdient. Dat doet u door te besparen op uw maandelijkse energierekening. Daar waar u eerder het elektriciteitsnet gebruikte, gebruikt u nu (vooral) uw zonnesysteem. De gemiddelde terugverdientijd van onze glas-glas zonnepanelen is bijvoorbeeld 8 jaar.

Na die tijd hebt u uw investeringsgelden terug en beginnen wat wij de “winstjaren” noemen. Tijdens deze jaren zorgt uw installatie voor een pure besparing op energiekosten en maakt u dus letterlijk geldwinst. Onze zonnepanelen garanderen bijvoorbeeld 22 winstjaren.

Het rendement van uw zonnepanelen wordt zo dus vooral bepaald door de duurzaamheid van uw installatie. Een lange levensduur staat u toe om de terugverdientijd te overschrijden en te genieten van een maximaal aantal winstjaren. Het geeft u bij wijze van spreken de langst mogelijke beleggingstermijn. Dat is meteen ook de voornaamste reden waarom wij bij Zongeschikt resoluut kiezen voor de best mogelijke kwaliteit. Onze glas-glas zonnepanelen van Sonnenstromfabrik bieden een unieke, uitzonderlijk lange product- en rendementsgarantie van telkens 30 jaar. Zoals gezegd bestaat deze termijn uit 8 terugverdien-jaren en 22 winstjaren. Die cijfers vallen op geen enkele manier te vergelijken met die van zogenaamd “goedkopere” varianten, waaronder meestal glas-folie panelen. Hun terugverdientijd mag dan wel een tweetal jaren korter zijn (gemiddeld 6 jaar); de levensduur van onze glas-glas panelen is meer dan dubbel zo lang (12 versus 30 jaar). Zo geven ze u niet alleen de zekerheid dat u uw investering recupereert; ze laten u vooral ook veel langer genieten van de rendementsperiode die er echt toe doet.

Glas op glas zonnepanelen
..... ..... .....
..... ..... .....
...... ......