Protocol datalek

Gegevens van de privacy verantwoordelijke: Jedidja Gerrets

Telefoonnummer: 0850603219 | Email: info@zongeschikt.nl

*Bij een datalek gaat het om ongeoorloofde of onbedoelde toegang tot

persoonsgegevens bij een organisatie. Of om vernietiging, verlies, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens.

**Betrokkenen kunnen onder andere verzoeken om verwijdering, verbetering, aanvulling of afscherming van hun persoonsgegevens.

..... ..... .....
..... ..... .....
...... ......