Uw gratis brochure “Schouwing” downloaden

Vul hier uw mailadres  in en u kunt meteen de gewenste pdf-brochures downloaden. Naast de brochure “Schouwing” hebben we ook nog de brochures “Installatie” en “Veiligheid”. In onze uitgebreide “Zonnepanelengids” kunt u verder rustig de kwaliteiten van onze glas-op-glas zonnepanelen van Sonnenstromfabrik nalezen.

Zongeschikt cover brochure schouwing

Inhoud van de brochure “Schouwing”

De technische schouwing is een gedetailleerde inspectie van 5 cruciale aspecten, die een vlotte installatie en een efficiënt zonnesysteem garanderen: de meterkast, de omvormer, de bekabeling, het daktype en de omgeving. In deze brochure bespreken wij onze werkwijze tijdens de schouwing en gaan we gedetailleerd in op alle aspecten die uw investering in zonne-energie straks tot een succes maken. Zo kunt u alle informatie rustig opnemen en laten bezinken. U kunt ze delen en bespreken met uw partner(s) om achteraf met kennis van zaken te beslissen.

1. Meterkast

Een erkende zonne-installatie is een gekeurde zonne-installatie. Om aan de keuring te voldoen, moet het zonnesysteem tegemoetkomen aan heel wat technische eisen en veiligheidswetten. De meeste parameters kunnen wij daarbij zelf controleren — met uitzondering van de meterkast. Welke werken nodig zijn om uw kast aan te passen aan uw zonnesysteem hangt af van uw kasttype en de staat waarin de kast zich bevindt.

Micro Zonne Meterkast
Micro Omvormer Zonnepanelen

2. Omvormer

Essentieel voor de omzetting van zonne-energie in bruikbare stroom bepaalt de omvormer bepaalt in hoge mate de efficiëntie van uw zonnesysteem. De correcte plaatsing van omvormers moet daarvoor met heel wat factoren rekening houden, waaronder ventilatie. In de brochure leert u deze factoren kennen.

Meteen uw technische schouwing aanvragen? Vul hier het formulier in en wij contacteren u voor een afspraak op een moment dat u past. Deze dienst is helemaal gratis en geheel vrijblijvend. Achteraf ontvangt u een transparante offerte met persoonlijk rendementsplan. Zo weet u precies waar u aan toe bent wanneer u wil investeren in zonnepanelen.

3. Kabels

Om straks door de keuring te geraken moet ook de bekabeling van uw zonnesysteem efficiënt, veilig en netjes worden aangebracht. We bespreken in detail welke factoren hierbij een rol spelen en dus geïnspecteerd moeten worden tijdens de schouwing.

Zonne Paneel Kabel
Zonnepanelen Nederland

4. Daktype

Zongeschikt levert maatwerk voor elk dak. Een grondige dakinspectie is cruciaal om dit maatwerk mogelijk te maken. In de brochure leert u waarop we allemaal moeten letten om ons zonnesysteem te optimaliseren voor uw dak.

5. Omgeving

Naast de elementen eigen aan uw pand speelt ook de omgeving van uw locatie een belangrijke rol voor de efficiëntie van uw zonnesysteem. In de brochure leggen uit welke omgevingsfactoren uw investering beïnvloeden en hoe ze de plaatsing van de zonnepanelen bepalen.

Schuin bitumen dak zonnepanelen
Leistenen dak

En na de schouwing?

De technische schouwing resulteert in een offerte met persoonlijk rendementsplan. In de offerte krijgt u een gedetailleerd en transparant overzicht van alle kosten die uw zonne-installatie met zich meebrengt. In het rendementsplan krijgt u een overzicht van garanties, terugverdientijd en opbrengsten (zoals voordelen, kostenbesparingen en winstjaren). Zo hebt u ineens een volledig beeld van uw investering en kunt u geïnformeerd keuzes maken. Geheel gratis. Geheel vrijblijvend.

Daarnaast is de technische schouwing voor onszelf meteen ook de eerste stap van het installatieproces. Achteraf hebben wij immers een perfect beeld van alle plannings-, materiaal- en veiligheidseisen van uw werf. Zo verlopen de werken straks vlekkeloos. Besluit u in te gaan op ons voorstel, dan bent u binnen de 4 weken eigenaar van uw eigen Zongeschikt zonnesysteem.

Maar overtuigt u dus vooral zichzelf. Download hier onze Zonnepanelengids en u weet straks waarover u spreekt wanneer u zegt dat u in zonnepanelen investeert.

..... ..... .....
..... ..... .....
...... ......