Veiligheidsgids

Download alles wat u moet weten over onze veiligheidsprocedures in een handige pdf-brochure

In het zonnesysteem gaat efficiëntie hand in hand met veiligheid. Alsof de persoonlijke integriteit van alle betrokkenen niet genoeg is, speelt veiligheid dus ook een belangrijke rol in het rendement van uw zonne-installatie. Hoe dat in zijn werk gaat, kunt u nalezen in onze Veiligheidsgids, een overzichtelijke pdf-brochure. Voer hier uw naam en e-mailadres in en u krijgt hem meteen toegezonden.

Zongeschikt cover brochure veiligheid

Wat kunt u verwachten?

In de Veiligheidsgids bespreken we onze veiligheidsprocedures voor, tijdens en na de installatie. We maken daarbij een onderscheid tussen de veiligheid van de installatie zelf, de materiaalveiligheid en de technische veiligheid. Bij de materialen bespreken we zonnepanelen en connectoren, omvormers en tangen. Bij de technieken bespreken we de extra veiligheidsmaatregelen die we nemen voor zonne-installaties met een vermogen van meer dan 3500 WP. Dit omhelst de installatie van een apart aardlekautomaat en aangepaste AC bekabeling met een dikte op maat van het vermogen.

Wat zijn de risico’s van een zonne-installatie?

Elke installatie van zonnepanelen houdt risico’s in. Bovendien verschilt de aard van de gevaren al naargelang de werkcontext. De eerste barrière tegen gevaar is dan ook een gedegen opleiding van de installateurs. Hiervoor staan wij bij Zongeschikt garant. We werken uitsluitend met eigen medewerkers, die we in-house opleiden volgens de standaard veiligheidsnormen en -eisen.

 

Oplossing Zonnepanelen
Leistenen dak

Hoewel het gevaar van de zonne-installatie veel gezichten heeft, vallen 2 hoofdgroepen te onderscheiden: hoogte en weersomstandigheden. Beginnen we bij hoogte, dan zijn er in Nederland jaarlijks zo’n 25 gevaarlijke en 10 dodelijke vallen. De grootste oorzaak is falende of zelfs afwezige bescherming. Op het dak is valbescherming daarom bijna altijd verplicht, met enkele uitzonderingen op basis van het daktype. Verder geldt er een aantal vaste protocollen. Zo wordt de werkplaats vrijgehouden van hindernissen en blijven installateurs zoveel mogelijk bij de dakrand vandaan. Daarbij worden ook koepels en lichtstraten als randen gezien. In de regel is de juiste valbescherming noodzakelijk vooraleer de installateur in de buurt van dakranden komt (tot op 2 meter). Het type valbescherming hangt daarbij af van de situatie, het type werk (dagwerk of weerkerend werk) en het gebouw/daktype. Meestal wordt deze perimeter ook gemarkeerd. Pas vanaf 4 meter van de dakrand kan zonder voorzieningen gewerkt worden.

Weersomstandigheden, ten tweede, kunnen 2 kanten op: hitte of koude. Al naargelang zijn er andere voorzorgsmaatregelen nodig. Hitte kan daarbij warmtestuwing of warmtestraling veroorzaken. Bij warmtestuwing loopt de lichaamstemperatuur op, bij warmtestraling komt het gevaar van buitenaf, door verhitte objecten. Wat dat betreft, levert extreme koude eigenlijk minder problemen op en laat het zich gemakkelijker counteren. Toch blijft onderkoeling een zorg en kan het ernstige gevolgen hebben. Zo omvat de CAO Bouwnijverheid bijvoorbeeld een clausule Vorstverlet, die stelt dat werknemers het werk mogen neerleggen bij gevoelstemperaturen onder -6 graden Celsius. Los daarvan valt kou echter meestal te bekampen met slimme werkkledij.

 

Inspectie Zonnepanelen
Leistenen dak

Veiligheid tijdens de installatie

Bij Zongeschikt inspecteren we de veiligheidsvoorwaarden van uw zonne-installatie tijdens de technische schouwing voorafgaand aan de werken. U kunt deze schouwing ook gratis en vrijblijvend aanvragen. Wij leveren dan niet alleen professioneel veiligheidsadvies ter plaatse, maar ook een volledige offerte op maat, inclusief persoonlijk rendementsplan.

Indien mogelijk plaatsen we verder altijd dakrandbeveiliging bij schuine en platte daken. Blijkt dit niet mogelijk, dan dragen de monteurs te allen tijde valbescherming. Daarnaast wordt vooral aandacht besteed aan een veilig vervoer van de zonnepanelen, waarvoor vaak een beroep wordt gedaan op een hoogtewerker. Dit is niet alleen belangrijk voor de veiligheid van onze medewerkers, maar ook voor de kwaliteit van uw zonnepanelen. De meeste beschadigingen aan zonnepanelen ontstaan immers tijdens het transport naar het dak.

Het is verder nog belangrijk om weten dat u als goede huisvader zelf verantwoordelijk bent voor conforme (gekeurde) elektrische installaties. Als installateur van zonnepanelen zorgt Zongeschikt er wel voor dat uw meterkast indien nodig conform wordt aangepast aan de zonne-installatie. 

 

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom hanteren wij bij Zongeschikt uiterst strenge materiaaleisen. Dit verklaart onder andere waarom we enkel glas-op-glas zonnepanelen installeren. In tegenstelling tot glas-folie zonnepanelen zijn onze glas-glas panelen immers niet ontvlambaar. Ze kunnen dus simpelweg geen brandgevaar veroorzaken. Bovendien zijn panelen standaard voorzien van Staubli MC4 connectoren. Dit is de originele connector voor zonnepanelen, correct gemonteerd door de fabrikant zelf. Hierdoor worden kleinere brandrisico’s en vochtschade uitgesloten.

Daarnaast werken we uitsluitend met CE gekeurde micro-omvormers. Waar nodig passen we merk en behuizing aan aan de context. Extra aandacht gaat ook uit naar de plaatsing van de omvormer. De plaatsingsplek moet voldoende ventilatie toelaten en brandbare ondergronden zijn te vermijden. Overigens trekken we onze aandacht voor veiligheid door naar de gebruikte gereedschappen.

Glas op glas Zonnepanelen
Micro Zonne Meterkast

Technische veiligheid

Heeft uw zonne-installatie een vermogen van meer dan 3500 WP, dan voorzien wij altijd een aparte elektrische groep voor het zonnesysteem. Hiervoor wordt een afzonderlijk aardlekautomaat geïnstalleer, waarbij we de dikte van de AC bekabeling aanpassen op maat van het vermogen om een verliesstroom van maximaal 1% te garanderen. Met deze ingreep zonderen we het zonnesysteem af van alle andere elektrische installaties in uw gebouw, zodat zij geen hinder ondervinden bij problemen met de zonne-installatie.

 

Download de Veiligheidsgids

Vul uw naam en e-mailadres in en u ontvangt hem meteen. Krijgt u uw veiligheidsadviezen liever ter plaatse en op maat van uw project? Vraag dan meteen een technische schouwing aan. Achteraf weet u alles over de veiligheid van uw zonne-installatie en ontvangt u bovendien een volledige offerte met persoonlijk rendementsplan — gratis en vrijblijvend.

..... ..... .....
..... ..... .....
...... ......