Waarom de aanschaf van zonnepanelen interessant blijft

Met het verdwijnen van de zichtbaardere, rechtstreekse overheidssubsidie voor de installatie van zonnepanelen, hebben de zonnesystemen de schijn soms wat tegen. Nochtans blijft de opmars van zonne-energie onstuitbaar en worden in Nederland jaarlijks meer dan 10 miljoen nieuwe panelen gelegd. Zelfs zonder directe subsidies blijven zonnepanelen immers een uitstekende investering, die zich gemiddeld genomen driedubbel terugbetaald aan energiekostenbesparingen. In dit artikel leest u hoe dat komt. We ontdekken welke factoren de aanschaf van zonnepanelen interessant houden en waarom het voor u waarschijnlijk zelfs interessanter dan ooit is om in uw eigen zonnesysteem te investeren.

Zonnepanelen Interessant Blijft

Gratis schouwing

Bent u benieuwd hoeveel rendement u kunt behalen dankzij uw Zongeschikt zonnesysteem met glas-op-glas zonnepanelen van Meyer Burger, Sonnenstromfabrik of Denim ? Vraag dan direct online uw eigen technische schouwing aan. Onze experts komen graag ter plaatse wanneer het u past. Ze maken een gedetailleerde audit van uw situatie en omgeving en leveren professioneel advies. 

Achteraf krijgt u een heldere offerte op maat van uw project, inclusief persoonlijk rendementsplan. Geheel gratis. Geheel vrijblijvend. 

ecologisch

Vandaag goed, morgen beter

De belangrijkste gevoelsreden waarom mensen voor zonne-energie kiezen, is ecologisch. Met zonnepanelen creëert u groene energie en vindt u een milieuvriendelijke manier om elektriciteit op te wekken, onafhankelijk van fossiele brandstoffen. Zo zoekt u mee naar oplossingen voor de prangende en uiterst complexe klimaatproblematiek waarmee de aarde kampt. Dat deze gevoelsreden niet mag worden onderschat, bewijzen de grote media- en overheidsaandacht voor verduurzaming en ecologie. Wat dat betreft, bereidt uw investering in zonnepanelen u ook gewoon voor op de energierevolutie die er aankomt. Minstens bent u zo klaar om de almaar strengere wetseisen voor het energieverbruik van woningen en huishoudens te weerstaan.

Vandaag goedkoper, morgen winstgevender

Hoe belangrijk ze ook zijn: op gevoelsredenen baseert u geen aanzienlijke, financiële investering. Daarvoor moet het goede gevoel ook in uw portemonnee geraken. Gelukkig is ook dat mogelijk met zonnepanelen. De techniek blijft hier met rasse schreden vooruitgaan en dat heeft 2 belangrijke financiële gevolgen: zonnepanelen worden almaar goedkoper (1) en ze gaan almaar langer mee (2). Het eerste maakt de investering lichter, het tweede vergroot uw kans om ze terug te verdienen en om te zetten in winsten.

Want winsten maken zonnepanelen zeker, misschien zelfs meer dan ooit. De stijgende energieprijzen hebben momenteel alvast geen enkel effect op de trotse eigenaars van een goed zonnesysteem. Zij zijn immers niet meer (integraal) afhankelijk van het Nederlandse stroomnet, dat op zich al met veel structurele problemen kampt. Hun stroom genereren ze zelf en daardoor moeten ze geen of veel minder energiekosten betalen.

Optimaal Rendement Zonnepanelen
Glazen Zonnepanelen

Vandaag duurzaam, morgen duurzaam

Voor een financieel aantrekkelijk systeem adviseren wij een installatie met minimaal 8 zonnepanelen. Omdat de aanvankelijke investering in zo’n uitgebreider zonnesysteem toch aanzienlijk blijft, is het belangrijk om wat langer stil te staan bij het feit dat zonnepanelen almaar beter worden. Duurzaamheid is namelijk van cruciaal belang waneer u uw investering in zonnepanelen wil laten renderen. Hoe langer uw panelen meegaan, hoe zekerder u bent om de terugverdientijd te overschrijden en te kunnen genieten van wat wij de “winstjaren” noemen — de jaren met pure kostenbesparing en dus het grootste rendement.

 

Het is van deze duurzaamheid dat wij bij Zongeschikt onze keuze voor de glas-glas panelen van Sonnenstromfabrik hebben laten afhangen. Dit zijn simpelweg de beste zonnepanelen op de markt. De Duitse fabrikant is al 30 jaar toonaangevend en geeft product- en rendementsgaranties van 30 jaar. Zelfs na die jaren leveren Sonnenstromfabrik panelen nog steeds 87% van het oorspronkelijke rendement en gaan ze nog minstens 20 jaar mee, tot zeker 50 jaar. Uw investeringskost verdwijnt zo als sneeuw voor de zon.

Zonnepaneel Systeem
Geïntegreerde Zonnepanelen Investering

Gisteren subsidie, vandaag btw-teruggave

Hoewel het misschien wat minder zichtbaar is, levert de overheid nog steeds inspanningen om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren. Sinds 2020 focust men daarbij vooral op het inkorten van de terugverdientijd, die ergens tussen 7 en 11 jaar ligt. Streefdoel is een terugverdientijd van 7 jaar. De grootste sprong wordt hier tegenwoordig gemaakt via de Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW). Koopt u een zonne-installatie, dan kunt u de 21% btw die u erop betaalt terugvorderen bij de Belastingdienst. Dit gebeurt na de installatie, in 3 stappen, en bespaart u uiteindelijk dus 21% op het aankoopbedrag. Kiest u voor een Zongeschikt zonnesysteem, dan hebt u bovendien geen omkijken naar deze procedure: wij regelen alles voor u, via de btw-centrale.

Deze onrechtstreekse subsidie kunt u als particulier overigens vaak toch nog aanvullen met rechtstreekse, plaatselijke subsidies van uw provincie of gemeente. U doet er dus altijd goed aan om even te checken of u hiervoor in aanmerking komt.

Gisteren subsidies, vandaag subsidies

Naast de btw-regeling kunt u, tot slot, ook nog rekenen op een vergoeding van het energiebedrijf voor elk kilowattuur dat uw zonnesysteem produceert, zonder dat u het zelf verbruikt. U treedt dan bij wijze van spreken op als leverancier van het energienetwerk en krijgt daarvoor een soort subsidie. Deze meerproductie wordt verrekend in uw energienota en kan grotendeels gezien worden als een compensatie voor die dagen waarop uw zonnepanelen minder productief zijn.

Voor bedrijven en instellingen gaat de overheid in dezen zelfs nog een stapje verder en ontwikkelde het de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++), een regeling die inzet op duurzame energieproductie en CO2-reductie. SDE++ is een traject van 15 jaar en biedt de zogenaamde grootgebruikers (eigenaars van grote zonnesystemen) een vergoeding per geproduceerd kWh. In 2021 bedroeg deze premie 0,722 €. Zo passeert u als grootgebruiker dus 3 keer aan de kassa: u bespaart op uw energiekosten (1); u krijgt een vaste productievergoeding (2); en u krijgt een vergoeding voor meerproductie (3).

Ook als particulier kan het zo de moeite waard worden om voor een grotere en zeker een zo efficiënt mogelijke zonne-installatie te kiezen. Hoe meer u produceert, hoe meer u terugwint. Gesteld dat u klaar bent om ook als grootgebruiker te functioneren, dan kunt u zelfs als particulier overwegen om een SDE++-aanvraag te doen. Zo geeft u het rendement van uw zonnesysteem nog eens een extra boost.

Subsidie
Sonnenstorom Fabrik

Welke zonnepanelen zijn dan het interessantst?

Als u het aan ons vraagt, zijn dat onze glas-glas zonnepanelen van Sonnenstromfabrik. Als efficiëntie en rendement de sleutels zijn tot een succesvolle investering in zonne-energie, dan bieden deze panelen een onnavolgbare duurzaamheid. De product- en rendementsgarantie bedragen 30 jaar, de levensduur minstens 50 jaar. Precies die lange, operationele periode is wat u nodig heeft om uw zonne-installatie echt winstgevend te maken — vandaag en morgen.

..... ..... .....
..... ..... .....
...... ......