Waarom u kiest voor zakelijke zonnepanelen

Bij Zongeschikt ontmoeten we regelmatig zakelijke investeerders met interesse in een zonne-installatie. Niet alleen staat u als ondernemer of bedrijfsleider voor de taak om uw bedrijfsuitstoot drastisch te verminderen; ook de hoogoplopende energiefactuur is een uitdaging. Met een zonne-installatie slaat uw bedrijf dan een dubbelslag. Bovendien weten zonnepanelen ook verschillende (extra) opbrengsten te genereren. Wat de mogelijkheden precies zijn, zetten we hier op een rij. Dit is wat u kunt verwachten van een investering in zakelijke zonnepanelen.

Geïntegreerde Zonnepanelen Investering

Directe geldbesparingen

Alvast zeker is dat bedrijfsgebouwen uitzonderlijk veel mogelijkheden hebben wanneer het aankomt op de generatie van zonne-energie. Niet alleen hebben ze veel dakoppervlakte, hun daken zijn doorgaans ook prima geschikt voor de plaatsing van een zonne-installatie. Zonnepanelen kunnen er meestal in een perfecte hoek geplaatst worden, zonder last van schaduwen.

Dat is minstens handig wanneer u zoveel energie verbruikt als bedrijven doorgaans doen, zeker wanneer er voortdurend activiteit is in de gebouwen. Zonnepanelen zijn dan een uitstekende manier om de directe, maandelijkse energiekosten te drukken. Daarbij levert een eigen aankoop altijd de beste voorwaarden op en vaak kan die investering ook relatief snel worden terugverdiend. Afhankelijk van de grootte van de installatie duurt dit tussen 5 en 17 jaar.

Uw zakelijke zonnepanelen via Zongeschikt?

Dat is eenvoudig. Vraag uw technische schouwing aan en onze specialisten komen ter plaatse. Ze inspecteren uw situatie volledig en leveren professioneel advies. Achteraf ontvangt u een heldere offerte, inclusief persoonlijk rendementsplan. Geheel gratis. Geheel vrijblijvend.

Bent u klaar voor zakelijke zonnepanelen? Dan neemt Zongeschikt alle administratieve zorgen van u over. Als erkend installateur van zonnepanelen zorgen wij er niet alleen voor dat u kunt profiteren van alle mogelijke subsidies en belastingvoordelen; u hoeft er zelf helemaal niets voor te doen. Onze partner Btw Centrale regelt alles voor u. Bij Zongeschikt heeft u zo geen omzien naar uw zakelijke zonnepanelen en houdt u te allen tijde uw handen vrij voor uw eigen dagtaken

ecologisch

Bedrijfsverduurzaming

Bedrijven staan niet alleen voor de opgave om hun energiefactuur in toom te houden; van overheidswege hebben ze ook de verplichting om hun CO2-uitstoot drastisch te beperken en liefst tot nul te herleiden. Het zonnesysteem slaat dan 2 vliegen in 1 klap. Kan er ondertussen ook nog eens asbest verwijderd worden, dan is het groene plaatje compleet en bestaan er mogelijkheden om extra financiële steun voor uw werkzaamheden te bekomen. Met een publiek dat steeds gevoeliger wordt voor bedrijfsduurzaamheid kan het groene bedrijf zo bovendien de band met consumenten en belanghebbenden extra aantrekken.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Een verhaal van kostenbesparing en plichtsvervulling blijft echter behoorlijk saai. Als bedrijfsleider hebt u meer incentives nodig om een grote investering in groene stroom te wagen — en die zijn er ook. De belangrijkste is de zogenaamde kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Met dat lange woord genieten Nederlandse bedrijven van een bijzondere belastingaftrek bij kleinschalige investeringen, zoals het zakelijk zonnesysteem. Vanaf een investering van 2301 € bedraagt deze aftrek 28% van het investeringsbedrag. Vanaf 56025 € gaat het om 15687 € aftrek.

Daarbij geldt bovendien ook een besparing op de bedrijfsbelastingen. Hoeveel deze aftrek bedraagt hangt af van de ondernemingsvorm. Een BV geniet bijvoorbeeld een besparing van 6%.

Zonnepanelen Kopen
Zongeschikt Formulier-Invullen-Icoon

Energie-investeringsaftrek

Bij een minimale capaciteit van 25 kW (ongeveer 100 zonnepanelen) komt uw bedrijf in aanmerking voor Energie-InvesteringsAftrek (EIA). Deze aftrek kan sinds 2016 oplopen tot 58%. Voor een BV bedraagt hij tussen 11,6 en 14,5% van het investeringsbedrag, bespaard op de vennootschapsbelasting.

Andere belastingvoordelen

Naast deze bijzondere aftrekposten is de plaatsing van zonnepanelen voor een bedrijfspand ook gewoon een reguliere fiscale aftrekpost. Door deze “zakelijke investering” in te brengen betaalt uw bedrijf dus minder belastingen, terwijl u onder het btw-stelsel ook het btw-bedrag kunt terugvorderen.

Voorts is de investering in zakelijke zonnepanelen boekhoudkundig gelijk aan andere, grotere bedrijfsinvesteringen: u kunt ze afschrijven. In zo’n afschrijving wordt als het ware het jaarlijks waardeverlies (slijtage) van de zonne-installatie geboekstaafd. Ook deze kosten kunnen vervolgens in mindering worden gebracht op de belastingaangifte.

Opbrengstbelasting

Elk voordeel heeft zijn nadeel. Terwijl u de kosten van uw investering in mindering kunt brengen, zult u tegelijk belast worden op de opbrengsten van uw zonne-installatie. In de bedrijfsboekhouding genereert uw zonnesysteem immers ondernemingsvermogen. Dat doet het op 2 manieren: het produceert energie voor uw bedrijf (1) en de energieoverschotten worden doorverkocht aan derden (2). Met de eerste beweging bespaart u op uw energiefactuur, met de tweede genereert u nieuwe bedrijfsopbrengsten.

Uiteindelijk bepaalt zo het spel van kosten en baten de belangrijke parameters van uw investering, zoals de financiële rendabiliteit en de juiste grootte van uw installatie.

Subsidie
..... ..... .....
..... ..... .....
...... ......