Zonnenpanelengids brochure

Download alles wat u moet weten over zonnepanelen in een handige pdf-brochure

De gids verzamelt alles waarop u moet letten wanneer u zonnepanelen aankoopt. Registreer hier uw naam en e-mailadres en krijg hem onmiddellijk toegezonden.

Zongeschikt cover brochure zonnepanelengids

Wat kunt u verwachten van de Zonnepanelengids?

Alle fabrikanten, leveranciers en installateurs van zonnepanelen zijn overtuigd van hun product. Allen beloven zij u de beste zonnepanelen en het beste zonnesysteem. Zonder inhoudelijke kennis is het moeilijk om als consument nog te weten waar de waarheid ligt. Dit inzicht is waar onze Zonnepanelengids u wil mee helpen. Hoewel wij even sterk als alle anderen geloven in ons aanbod, willen wij u daarbij niet persé overtuigen van een Zongeschikt zonnesysteem. Eerder willen wij u tonen waarom een glas-op-glas zonnepaneel de betere keuze is; en waarop u nog allemaal moet letten eens u voor deze zonnepanelen kiest.

Zo kunt u minstens voorbij de meest opzichtige marketingpraatjes kijken, zoals de zogeheten “Tier 1” zonnepanelen, om maar een voorbeeld te noemen. In wezen zegt het Tier 1 label immers niets over de kwaliteit van uw zonnepanelen, maar wel over hoe interessant ze zijn voor investeringsbanken. Dat zij sneller geneigd zijn om Tier 1 zonnepanelen te financieren voor grote bouwprojecten is een ding; of Tier 1 panelen goed zijn voor uw zonne-installatie is iets anders. Sterker nog: Tier 1 zonnepanelen zijn vaak inferieur omdat ze in zo’n grote hoeveelheden gemaakt worden. Tier 1 fabrikanten gaan immers veel sneller op zoek naar kostenbesparingen, die vaak gevonden worden bij slechtere basismaterialen. 

Onze Zonnepanelengids helpt deze en andere vooroordelen de wereld uit. Opdat u de kwaliteit van een zonnepaneel nooit als vanzelfsprekend zou aannemen. Opdat u uw investering kunt baseren op feiten.

Waarom kiest u voor glas-op-glas zonnepanelen?

Wanneer men de verschillende zonnepanelen aanduidt, maakt men meestal een onderscheid op basis van het type zonnecellen: mono- versus polykristalijn. Hoewel dat onderscheid van belang kan zijn wanneer u bijvoorbeeld een beperkter dakoppervlak heeft, is deze discussie enigszins misleidend wanneer het gaat om de kwaliteit van zonnepanelen. Het onderscheid dat u hier moet maken is dat tussen glas-op-glas en glas-op-folie zonnepanelen. Kwalitatief is dat een veel wezenlijker verschil. Bovendien bestaan er veel misverstanden over.

Glas op glas Zonnepanelen
Glazen Zonnepanelen

Wat u echter ook leest, de waarheid is dat glas-glas panelen de originele zonnepanelen waren, zijn en zullen blijven. Glas-op-folie varianten ontstonden enkel om de productiekosten te drukken. Ze bieden veel minder productgarantie en geen rendementsgarantie. Verzekeraars zijn bovendien niet happig om ze te verzekeren aangezien ze een grotere schaderisico’s met zich meebrengen. Een zogenaamd betaalbaar alternatief wordt dan al snel een minderwaardig alternatief. In tegenstelling tot glas-folie zonnepanelen hebben glas-glas zonnepanelen immers de volgende kwaliteiten, die de wat duurdere aankoopprijs al snel terugbetalen:

 • Veel langere productgarantie;
 • Rendementsgarantie;
 • Betere verzekeringsvoorwaarden;
 • Brandveilig en vochtvrij;
 • Minder degradatie;
 • Weinig kans op micro-cracks;
 • Haast volledig recyclebaar.

Welke kwaliteiten moeten glas-glas zonnepanelen hebben?

Eens u overtuigd bent van glas-glas zonnepanelen is het ene paneel nog steeds het andere niet. Onderling kunnen prestaties, garanties een voorwaarden sterk verschillen. Daarom belicht de Zonnepanelengids ook deze vaak vergeten kwaliteiten. Aan het einde van de rit maken ze immers een groot verschil voor uw rendement. De brochure bespreekt meer bepaald glashardheid, glasdikte en de junction box.

Welke garanties moeten glas-glas zonnepanelen geven?

Naast producteigenschappen bespreekt onze Zonnepanelengids ook het belang van de juiste garantiebepalingen en algemene fabrieksvoorwaarden. Zij bepalen straks de werkelijke terugverdientijd, winstjaren en levensduur van uw zonnesysteem. Een productgarantie is dan geen rendementsgarantie en u wilt ook gedekt blijven wanneer er zich problemen stellen.

De gouden tip is hier alvast dat EU garantiebepalingen vlotter afdwingbaar zijn dan niet-EU garanties. Ook is het altijd een goed teken wanneer een fabrikant weinig tot geen schadeclaims ontvangt. Onze Sonnenstromfabrik zonnepanelen geven alvast het goede voorbeeld. Ze bieden onnavolgbare garanties van 30 jaar op product én rendement. Ze worden haast altijd stip geleverd (99,5%) en het Sonnenstromfabrik claimpercentage is bijna nul (0,02%). 

Glas op glas zonnepanelen
Zonnepanelen voor op platte daken

Wat mag u verwachten van de installateur?

Naast de kwaliteit van de zonnepanelen is de kwaliteit van de installatie dé factor die uw rendement bepaalt. Zongeschikt zorgt ervoor dat uw zonnesysteem efficiënt werkt, op maat van uw situatie. Daarbij is het bijzonder belangrijk dat nergens beknibbeld wordt op de kwaliteit van materialen: niet in de bekabeling of elektriciteitsinstallaties, niet in de veiligheids- of bevestigingsmaterialen.

In de brochure leggen we uit waarom dat zo belangrijk is en welke factoren uw overweging waard zijn. Een schoolvoorbeeld is alvast het gebruik van de juiste connectoren. Hier raden wij altijd de originele Staubli MC4 connectoren aan — meteen ook de enige connectoren die wij installeren. Staubli is de uitvinder die alle fabrikanten gebruiken en die andere producenten nabootsen. Afwijken van het origineel gaat meestal ten koste van de efficiëntie van uw zonnesysteem.

Onze glas-op-glas zonnepanelen zijn het kloppend hart van het Zongeschikt zonnesysteem. We maakten onze keuze op basis van heel wat factoren, rekening houdend met alles waaraan een zonnepaneel volgens ons moet voldoen. Met deze pdf-brochure, onze Zonnepanelengids, kunt u hetzelfde doen. De gids verzamelt alles waarop u moet letten wanneer u zonnepanelen aankoopt. Registreer hier uw naam en e-mailadres en krijg hem onmiddellijk toegezonden.

Waarom kiest u voor glas-op-glas zonnepanelen van Zongeschikt?

Toen wij bij Zongeschikt alle eisen van de Zonnepanelengids optelden, kwamen wij uit bij de glas-op-glas zonnepanelen :

 • Productgarantie van 30 jaar;
 • Rendementsgarantie van 30 jaar;
 • Minimale levensduur van 50 jaar;
 • Gegarandeerde terugverdientijd;
 • Gegarandeerde winstjaren;
 • Vochtvrij en brandveilig;
 • Beperkt risico op micro-cracks.
Sonnenstorom Fabrik

Maar overtuigt u dus vooral zichzelf. Download hier onze Zonnepanelengids en u weet straks waarover u spreekt wanneer u zegt dat u in zonnepanelen investeert.

..... ..... .....
..... ..... .....
...... ......